GESTIÓ DE STOCKS

El mòdul de stocks és un complement eficaç per als procediments de gestió dels manteniments correctius i preventius. A més d’un control del trànsit de stocks àgil i configurable, permet l’anàlisi de costos de les intervencions, tant individuals com de zones o grups, inclosos els costos de la mà d’obra.

CARACTERÍSTIQUES

 Procediment dinàmic i altament intuïtiu de configuració del sistema a estructures de famílies i subfamílies de productes, sense límit de nivells.
  Configuració de magatzems, sub-magatzems, sense límit de nivells
  Enregistrament de productes amb totes les dades identificatives, tècniques, costos,
  condicions de compra, proveïdors, existències, històric, etc.
  Gestió de comandes a proveïdors.
  Gestió d’albarans de comandes rebudes i contrastació amb la gestió de comandes.
  Gestió de factures de proveïdors i contrastació amb els albarans.
  Procediment dinàmic per a la imputació de productes a incidències directament sobre el sistema de manteniments correctius i preventius.
  Avisos de stocks sota mínims i màxims de compra configurables.
  Procediment de traspàs de productes entre magatzems.
  Avisos de stocks sota mínims i màxims de compra configurables.
  Procediment de traspàs de productes entre magatzems.

ALTRES FUNCIONS

Més informació
Més informació
Més informació
Més informació