MANTENIMENTS CORRECTIUS

El procediment de gestió d’intervencions correctives de Galileus, dinàmic i eficaç, amb un sistema de comunicacions que permet la notificació i execució de les intervencions en temps mínims, aporta una important reducció en els temps de resposta i d’execució, amb una major racionalització dels recursos de SSTT i una qualitat millor per al client.

CARACTERÍSTIQUES

  Enregistrament d’incidències i serveis especials des de la xarxa telefònica.
  Enregistrament d’incidències i serveis especials des de dispositius mòbils.
  Enregistrament d’incidències i serveis especials des d’escriptori.
  Processament d’avisos d’intervenció tècnica en cinc segons.
  Transmissió immediata d’avisos d’intervenció tècnica a impressora i dispositius mòbils.
  Transmissió d’avisos d’intervenció tècnica per e-mail a Serveis Tècnics externs.
  Planning general de manteniments correctius, preventius, tasques puntuals i serveis especials.
  Enregistrament de l’inici, pausa o finalització de manteniments correctius des d’escriptori o dispositius mòbils.
  Llistats operatius de manteniments correctius o serveis especials pendents d’execució.
  Llistats analítics de manteniments correctius o serveis especials pendents d’execució o finalitzats.
  Anàlisis avaluatives d’incidències procedents de clients.
  Llistats multihotel analítics comparatius de manteniments correctius o serveis especials pendents d’execució o finalitzats.
  Fàcil configuració de nivells d’accés al sistema segons privilegis d’usuari.
  Històric de manteniments correctius i serveis per ubicacions i equips o per tipus d’incidències.

ALTRES FUNCIONS

Més informació
Més informació
Més informació
Més informació