MANTENIMIENTS PREVENTIUS

Amb la gestió òptima dels manteniments preventius, tant reglats com tècnics, es redueixen a mínims la freqüència i gravetat de les avaries dels equips i instal·lacions. S’aconsegueix una important reducció de costos dels manteniments correctius directes i de les conseqüències negatives en el servei.

CARACTERÍSTIQUES

  Procediment dinàmic de planificació de manteniments preventius i predictius amb edició i rèplica d’intervencions sobre equips genèrics i específics predefinits.
  Accés als manteniments preventius predefinits de grup a través del Galileus Web Server.
  Planning general de gestió de manteniments preventius.
  Planning Anual per a la planificació de manteniments preventius.
  Assignació de tasques a Serveis Tècnics propis o externs.
  Procediment d’assignació d’equips o components a grups funcionals.
  Procediment d’assignació a llistats d’agrupació d’equips o tasques homogènies.
  Generació automàtica d’ordre d’intervenció al venciment.
  Generació automàtica de document d’agrupació en PDF amb les tasques que s’han de dur a terme.
  Transmissió per e-mail d’avisos d’intervenció a Serveis Tècnics externs.
  Enregistrament de l’inici, pausa o finalització de manteniments preventius i enregistrament de dades predictives des d’escriptori o dispositius mòbils.
  Llistats operatius de manteniments preventius i predictius pendents d’execució
  Llistats operatius de manteniments pròxims.
  Llistats analítics de manteniments preventius finalitzats.

ALTRES FUNCIONS

Més informació
Més informació
Més informació
Més informació